Motoklub

Je parta lidí, kteří spolu jezdí, rádi se vidí a pořádají společné akce. Vlastní motocykly různých značek, typů a stáří, o které náležitě pečují. Věk jednotlivých členů je taktéž rozmanitý, což ovšem nebrání tomu, aby všichni tahali za jeden provaz. Snaží se,
aby každý člen přispěl svou dovedností a možnostmi,
k co nejlepšímu fungování klubu. Svou základnu mají v jeskynním komplexu u obce Velenice na Českolipsku.

Motoklubu záleží předně na bezpečnosti silničního provozu
a ohleduplnosti jeho účastníků.
Za své cíle si klade všeobecnou propagaci jednostopých vozidel, spolčování jejich vlastníků a příznivců, pořádání srazů a podporu mototuristických akcí. Spolupracuje s ostatními motokluby, snaží se o jejich sdružování a to i v mezinárodním měřítku.

Motto klubu: jezdi v klidu!